Vizyon
Vizyon
Küçük tasarruf ve sermaye tutarları ile büyük yatırımların yapıldığı elbirliği sisteminin gücüyle, bulunduğu sektöre yön veren, kurumsal değerlere bağlı, sürdürülebilir büyüme odaklı şirketlerden oluşan bir topluluk olmak.
Misyon
Misyon
Tüm faaliyetlerini kurumsal bir çerçevede, sürekli gelişime olan inancıyla, çalışanlarına ve tüm pay sahiplerine değer veren; müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üreten, sadakat ve güvene dayalı, hizmet sunan, tasarruf ve yatımlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan bir organizasyon olmak.